Reinigen platte daken en dakgoten

Het is raadzaam om regelmatig uw plat dak en/of dakgoten te laten reinigen om verstopping en waterinsijpeling te voorkomen. (min. 2 maal/jaar)
Na het reinigen, controleren we uw dak/dakgoot op eventuele problemen.
Deze werken gebeuren in regie en bij eventuele herstellingen brengen we u altijd daarvan eerst op de hoogte.